Salgs- og leveringsbetingelser
Indledning

odder-hjælper-odder.dk drives af
SevenYellowMonkeys
CVR-nr. 21939609 (herefter Odder-hjælper-Odder)
Søbyvej 70
8300 Odder
+45 60 92 26 56
info@Odder-hjælper-Odder.dk

Selve gavekort-funktionaliteten (indbetaling og udbetaling til de erhvervsdrivende) forestås af:

Køb Odder
v/Rahbek Administration (Eigil R. Frederiksen)
CVR-nr. 28063024
Vesterhåb 53
8300 Odder
CVR-nr. 28063024
+45 60 12 73 63
ef@efbogfoering.dk

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på Odder-hjælper-Odder.dk til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

§1 Bestilling og betaling

Odder-hjælper-Odder.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker butikken grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig.

For at handle på Odder-hjælper-Odder.dk skal du være fyldt 18 år. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i “indkøbskurven”. Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne. Alle priser på Odder-hjælper-Odder er inklusiv moms, eventuelle andre afgifter og levering.

Når du er klar til at bestille, klikker du på “Kurv”, hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., betalingsform og vælger leveringsform.

Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen “Gå til betaling”. Herefter går din ordre videre til Odder-hjælper-Odder.dk.

Beløbet for varene trækkes først på din konto, når varerne afsendes. I forbindelse med dellevering trækkes kun det beløb, svarende til den faktiske levering. Vi tager forbehold for pris- og trykfejl på hjemmesiden og forbeholder os retten til at annullere orderen, hvis der er tale om en væsentlig og/eller tydelig fejl.

§2 Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse

Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os.

§3 14 dages fortrydelsesret

Når du handler på nettet og hos Odder-hjælper-Odder.dk har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os.

Nogle varer er ikke omfattet af fortrydelsesretten, og det vil fremgå i bestillingsforløbet.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, eller man kan miste sin fortrydelsesret.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Du kan returnere varen og fortryde købet ved at benytte “Returnér” knappen på ordren på din konto her på Odder-hjælper-Odder.dk.

§4 Reklamation – Hvis der er noget galt med varen

Dit køb af omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal kontakte os indenfor “rimelig tid”.
Du skal reklamere indenfor “rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 2 måneder efter fejlen blev opdaget.

Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til info (a) Odder-hjælper-Odder.dk

Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus https://kpo.naevneneshus.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark hvor Odder-hjælper-Odder.com har hovedkontor. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info(a)Odder-hjælper-Odder.dk

§5 Persondata

For at kunne handle på Odder-hjælper-Odder.dk skal du som minimum oplyse:

Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til e-mail info (a) Odder-hjælper-Odder.dk

§6 Cookies

Ved at benytte Odder-hjælper-Odder.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Ønsker du at læse om, hvilke cookies der bruges på Odder-hjælper-Odder.dk, samt hvorledes du sletter cookies så klik her.

§7 Lovvalg og værneting

Køb af varer på Odder-hjælper-Odder.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

§8 Handelsbetingelser for Odder-hjælper-Odder Gavekort

Vilkår for elektroniske Odder-hjælper-Odder gavekort (herefter benævnt som “gavekort”) udstedt af Odder-hjælper-Odder.

1. Salg og levering

Når du har valgt og gennemført betalingen for et gavekort, fremsendes gavekortet pr. e-mail, til den af dig oplyste e-mail adresse. Husk at kontrollere at indholdet af e-mailen stemmer overens, med din bestillingsanmodning.

2. Anvendelse af kortet

Du kan benytte gavekortet som betaling i den butik, der er påført gavekortet.

3. Gyldighedsperiode

Gavekortet er gyldigt tre år fra udstedelsesdatoen med mindre andet fremgår af selve gavekortet. Du kan indløse gavekortet til kontanter, indtil et år efter kortet er udløbet.

4. Bortkomst og misbrug af kortet

Gavekortet kan benyttes til betaling af ihændehaveren uden identifikation, og der er ikke knyttet en kode eller andre lignende sikkerhedsforanstaltninger til kortet. Gavekortet skal derfor betragtes som kontanter.

Det betyder, at bortkomst og misbrug af gavekortet er dit ansvar og din risiko. Du skal således selv bære eventuelle tab i den forbindelse. Bortkomne gavekort eller misbrug af gavekort erstattes ikke af Odder-hjælper-Odder. Gavekortet kan ikke spærres, hvis det bortkommer.

5. Beløbsgrænse

Den maksimale værdi et gavekort udstedes på er 5.000 DKK.

6. Kontantindløsning

Du kan ikke indløse kortet til kontanter.